ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Montáž produktu na stenu

Sound Bar Quick Guide

Kontrola pred montážou na stenu

Tento produkt a bezdrôtové zadné reproduktory môžete upevniť na stenu.

Pri upevňovaní produktu a bezdrôtových zadných reproduktorov na stenu postupujte podľa pokynov nižšie.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

  • Po upevnení produktu na stenu môže byť pripájanie externých zariadení a káblov komplikované. Pred montážou produktu na stenu najskôr pripojte externé zariadenia pomocou správnych prepojovacích káblov.
  • Pri montáži produktu na stenu dbajte na nasledujúce informácie. Počas tohto procesu môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo vzniku zranenia.
  • Na produkt pripevnený na stenu neumiestňujte žiadne predmety.
  • Produkt riadne upevnite k stene pomocou montážnych skrutiek tak, aby nemohol spadnúť.
  • Zaistite, aby bol mimo dosahu detí. Ťahanie alebo trasenie upevneným produktom môže spôsobiť jeho pád.
  • Reproduktory sa nachádzajú aj na hornej strane produktu. Keď produkt upevňujete pod TV prijímač, namontujte ho 10 cm od dolnej hrany televízora.

Súčasti na montáž produktu

Sound bar

21089.png

Nástenný držiak

21079.png

Skrutky zariadenia sound bar

21071.png

Pomôcka na montáž nástenného držiaka

21060.png

Komponenty na montáž bezdrôtových zadných reproduktorov

Bezdrôtové zadné reproduktory

21052.png

Nástenný držiak

21044.png

Skrutky bezdrôtových zadných reproduktorov

21037.png

Predáva sa samostatne

Skrutky držiaka

21029.png

Hmoždinky

21021.png

13603.png

13594.png Poznámka

  • Skrutky a hmoždinky na montáž produktu sa nedodávajú. Na montáž odporúčame typ Hilti (HUD-1 6 x 30).