Wi-Fi звучник во вид на лента
Поврзување на ТВ

Sound Bar Quick Guide

Поврзување со оптички кабел

Пренесете го аудиото од вашиот телевизор на производот така што ќе го поврзете со телевизорот со оптички кабел. Може да додавате различни 3Д ефекти на оригиналното аудио за да ја исполните собата со длабок, богат звук.

Гледање телевизија по поврзувањето со оптички кабел

  1. a Ако терминалот на дигиталниот кабел има капак, прво извадете ги капаците од двата краја.

15588.png

15586.png

  1. b Со користење оптички кабел, поврзете го терминалот OPTICAL IN на задниот дел на производот со терминалот Optical Digital Output (OPTICAL OUT) на телевизорот како што е прикажано на сликата.

20116.png

20114.png

  1. c Притиснете го неколку пати копчето Функција4482.png додека не се појави “OPT/HDMI ARC” на екранот за статус.

15613.png

15610.png

  1. d Притиснете го копчето Поставки на далечинскиот управувач за ТВ за да влезете во менито [Звучник] и поставете ги надворешните звучници на [Оптички] или [Надворешен звучник]. Поставките и ставките во менито може да се разликуваат во зависност од производителот на телевизорот.

14966.png

14961.png Забелешка

  • Ако оптичкиот влезен сигнал и ARC сигналот се обидуваат да се поврзат во исто време, ARC сигналот ќе има приоритет.

Кога користите LG телевизор

Може да ја прилагодувате јачината на звукот со далечинскиот управувач за LG телевизор ако телевизорот е поврзан со производот со оптички кабел. Тоа може да го направите само на телевизор кој ја поддржува функцијата Синхронизација на звук на LG телевизор. Проверете го корисничкото упатство за телевизорот да видите дали вашиот телевизор поддржува.

Функции кои може да се контролираат со далечински управувач за LG телевизор

Јачина на звук, исклучување/вклучување звук

14947.png

14941.png Забелешка

  • Кога телевизорот е превилно поврзан со производот, ќе се појави “LGOPT” на екранот за статус.
  • Кога го користите производот со далечински управувач за LG телевизор, статусот за јачина на звук и исклучување звук поставен на телевизорот автоматски ќе се применува на производот.
  • Вие може да го користите далечинскииот управувач на производот дури и откако ќе го поврзете на LG телевизор.
  • За да користите LG Sound Sync, можеби ќе треба да ги смените поставките за звук на телевизорот. Тоа може да се разликува во зависност од телевизорот.