Wi-Fi звучник во вид на лента
Истражување на производот

Sound Bar Quick Guide

Напред

15418.png

a

Вкл./Искл. 4831.png

Ова го вклучува/исклучува производот.

  • Ако го притиснете и задржите копчето Напојување4843.png подолго од 3 секунди, Wi-Fi ќе се исклучи и производот повеќе нема да емитува звук. Брзо притиснете го копчето Напојување4854.pngда го одржите Wi-Fi поврзувањето за понатамошна употреба.

Функција 4863.png

Неколку пати едноподруго притиснете го копчето да ја изберете посакуваната функција или режим на внес.

  • WI-FI: Го поврзува производот преку Wi-Fi
  • BT: Го поврзува производот преку Bluetooth
  • OPT/HDMI ARC: Го поврзува производот со телевизор кој поддржува оптички кабел, ARC, E-ARC или LG Sound Sync
  • HDMI1: Го поврзува производот на HDMI IN (1) влезна порта
  • HDMI2: Го поврзува производот на HDMI IN (2) влезна порта
  • USB: Го поврзува производот со УСБ-мемориски уред

Јачина на звук 4889.png4904.png

Ја прилагодува јачината на звук.

Репродуцирај/Паузирај 4916.png

Ова ви овозможува да паузирате или репродуцирате музика.

Bluetooth спари 4929.png

Ви овозможува да го спарите вашиот Bluetooth уред како паметен телефон со овој производ за три минути. ([ Видете “Поврзување преку Bluetooth на страница 49.)

Wi-Fi 4947.png

Директно оди на Wi-Fi функцијата.

b

Вграден микрофон

Ова се користи кога се врши калибрација на соба со помош на вештачка интелигенција на апликацијата LG Sound Bar.

c

Приемник за далечински управувач

Ова прима безжични сигнали од далечинскиот управувач.

d

Екран за статус

Опции како режим на внес и јачина на звук се прикажани во текст.

  • Екранот за статус може да се контролира автоматски, да биде вклучен и исклучен. ([ Видете “Користење на екранот на страница 39.)

15013.png

15008.png Забелешка

  • За да се намали потрошувачката на електрична енергија, производот автоматски се исклучува по 15 минути немање влезен сигнал од надворешен уред.