Wi-Fi звучник во вид на лента
Кратко упатство за звучна лента

Sound Bar Quick Guide

Инсталирање и користење на производот

 1. a Поврзете ја звучната лента на вашиот ТВ преку оптички кабел или HDMI кабел.

19704.png

19702.png

 1. A Звучна лента
 2. B Приемник за далечински управувач / Екран за статус
 3. C Безжични задни звучници
 4. D Безжичен сабвуфер - инсталирајте го блиску до звучната лента.
 5. E Надворешен уред - (Blu-ray репродуктор, конзола за игри и сл.)
 6. b Ако користите надворешен уред (пр. Blu-ray репродуктор, конзола за игри и сл.), поврзете го со звучната лента преку HDMI кабел.
 7. c Поврзете го на напојување по следниот редослед: безжичен сабвуфер [ безжични задни звучници [ звучник во вид на лента. Потоа, вклучете го звучникот во вид на лента. Кога поврзувањето автоматски се воспоставува со звучникот во вид на лента, ЛЕД на безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници ќе светне зелено. ([ Видете “Поврзување на производот на страница 6.)
 8. d Користење на производот со вашиот ТВ ([ Видете “Поврзување со оптички кабел”, “Поврзување со HDMI кабел”, “Поврзување преку Bluetooth на страница 41, 43, 45.)
 9. A Притиснете го неколку пати копчето Функција7396.png додека не се појави “OPT/HDMI ARC” на екранот за статус.
 10. B Во поставките на вашиот ТВ, поставете го излезниот звучник на [HDMI ARC], [Оптички] или [Надворешен звучник].
 11. C Кога ТВ е правилно поврзан со производот, “OPT”, “ARC”, или “E-ARC” ќе се појави на екранот за статус со звук.
 12. e Поврзете го производот со вашиот паметен телефон преку Wi-Fi ([ Видете “Поврзување со паметен телефон преку Wi-Fi на страница 24.)
 13. A Поврзете го паметниот телефон на Wi-Fi.
 14. B Инсталирајте ја апликацијата LG Sound Bar од Google Play или App Store.
 15. C Вклучете ја апликацијата LG Sound Bar и следете ги упатствата.
 16. D Производот ќе се поврзе со вашиот паметен телефон и ќе може да го контролирате производот со апликацијата LG Sound Bar.
 17. f Поврзете го производот со вашиот паметен телефон преку Bluetooth ([ Видете “Поврзување преку Bluetooth на страница 49.)
 18. A Допрете на копчето Поставки7415.png на паметниот телефон и изберете 7423.pngBluetooth. Вклучете ја функцијата Bluetooth. (7434.pngИсклучено > 7442.pngВклучено)
 19. B Притиснете го копчето Bluetooth Спари10246.png. За кратко, ќе видите “BT READY” на екранот за статус.
 20. C Најдете и допрете на “LG_Speaker_S95QR_XXXX” или на името со кое сте регистрирани на апликацијата Google Home.
 21. D Кога производот е поврзан на вашиот паметен телефон преку Bluetooth, може да видите како се менува статусот на екранот од “PAIRED[Име на поврзан Bluetooth уред[BT”.

Рачно поврзете го звучникот во вид на лента на безжичниот сабвуфер или на безжичните задни звучници. ([ Видете “Рачно поврзување на безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници на страница 8.)

Ако видите црвено LED на задниот дел на безжичниот субвуфер или безжичните задни звучници, значи дека звучникот во вид на лента не е поврзан на звучниците. Ако се случи ова, поврзете ги по следниот редослед.

 1. A Притиснете го копчето Напојување7496.png на звучната лента за да ја исклучите.
 2. B Притиснете го копчето PAIRING на задниот дел на исклучениот безжичен субвуфер или безжични задни звучници. Проверете дали секој ЛЕД трепка зелено.
 • Ако сè уште гледате црвено LED на задниот дел на безжичниот субвуфер или безжичните задни звучници, притиснете го и задржете го копчето на задниот дел на субвуферот или безжичните задни звучници повторно.
 1. C Притиснете го копчето Напојување7509.png на звучната лента за да го вклучите.
 2. D Кога ќе се воспостави конекција, ќе видите зелено LED светло на задниот дел на безжичниот субвуфер или безжичните задни звучници ќе светнат зелено.

Содржина

Кратко упатство за звучна лента

2 Инсталирање и користење на производот

Монтирање

6 Поврзување на производот

10 Уживајте во подобрен звук

24 Поврзување со паметен телефон преку Wi-Fi

28 Ресетирање на производот

Истражување на производот

29 Напред

31 Позади

32 Истражување на далечинскиот управувач

Поврзување на ТВ

41 Поврзување со оптички кабел

43 Поврзување со HDMI кабел

45 Поврзување преку Bluetooth

Поврзување на надворешен уред

46 Поврзување со HDMI кабел

48 Поврзување со оптички кабел

Користење на производот како Аудио систем

49 Поврзување преку Bluetooth

52 Поврзување на УСБ-мемориски уред

54 Користење на апликацијата LG Sound Bar

55 Компатибилно со Google Assistant

56 Работи со Apple AirPlay

57 Поврзување Spotify

58 Работи со Alexa

59 Tidal Connect

Монтирање на производот на ѕид

60 Проверка пред монтирање на ѕид

63 Монтирање на производот на ѕид

65 Монтирање на безжичните задни звучници на ѕид

Безбедносни предупредувања

66 Безбедност и регулатива

Пред да пријавите неправилно работење на производот

69 Решавање на проблемите

Додаток

75 Спецификации

77 Регистрирани заштитни знаци и лиценци

79 Што треба да знаете за мрежни услуги

79 Известување за софтвер со отворен код

80 Ракување со производот

Монтирање