Wi-Fi звучник во вид на лента
Монтирање на производот на ѕид

Sound Bar Quick Guide

Проверка пред монтирање на ѕид

Може да го монтирате овој производ и безжичните задни звучници на ѕид.

Кога го прицврстувате производот и безжичните задни звучници на ѕид, следете ги упатствата подолу.

Прво проверете го следново.

  • Може да биде тешко да поврзете надворешни уреди и кабли по монтирањето на ѕид. Прво, поврзете надворешен уред со правилниот кабел за поврзување на производот пред да го монтирате на ѕидот.
  • Имајте го на ум следново кога го монтирате производот на ѕидот. Во текот на постапката може да настане оштетување на производот или повреда.
  • Не ставајте предмети на горниот дел на производот монтиран на ѕид.
  • Цврсто осигурете го производот на ѕидот со користење завртки за прицврстување за тој да не падне.
  • Осигурете се дека е надвор од досегот на деца. Влечењето или тресењето на монтираниот производ може да доведе до негово паѓање.
  • На горниот дел на производот исто така има звучници. Кога го инсталирате производот под телевизорот, инсталирајте го 10 см подалеку од долниот дел на телевизорот.

Делови за монтирање на производот

Звучна лента

22453.png

Ѕиден држач

22443.png

Завртки за звучна лента

22436.png

Упатство за инсталирање ѕиден држач

22425.png

Компоненти за монтирање на безжичните задни звучници

Безжични задни звучници

22479.png

Ѕиден држач

22471.png

Завртки за безжични задни звучници

22464.png

Се продава посебно

Завртки за држач

22497.png

Дипли

22489.png

14753.png

14747.png Забелешка

  • Не се доставени завртки и дипли за монтирање на производот. За монтирањето ви препорачуваме Hilti (HUD-1 6 x 30).