Wi-Fi звучник во вид на лента
Поврзување на надворешен уред

Sound Bar Quick Guide

Поврзување со HDMI кабел

Поврзете го телевизорот и надворешниот уред (конзола за игри, DVD плеер, итн.) со HDMI кабел и уживајте во длабок и богат звук.

Поврзување на надворешен уред преку HDMI

  1. a Поврзете надворешен уред како DVD или Blu-ray репродуктор. Следејќи ја сликата подолу, поврзете го HDMI OUT терминалот на уредот со HDMI IN (1) или HDMI IN (2) терминалот на задниот дел од производот.
  2. b Со користење на HDMI кабел, поврзете го HDMI d TV (eARC / ARC) терминалот на задниот дел од производот со HDMI IN (ARC) терминалот на телевизорот.

20168.png

20165.png

  1. c Неколку пати притиснете го копчето Функција20612.png додека “HDMI1” или “HDMI2” не се појави на екранот за статус.

20181.png

20179.png

  1. d Кога надворешниот уред е правилно поврзан со производот, може да слушате звук од уредот. Кога репродуцирате видео со Dolby Atmos® или DTS:X® технологија, или “DOLBY ATMOS” или “DTS:X” ќе се појави на екранот за статус.

14863.png

14856.png Забелешка

  • Dolby Atmos® или DTS:X® аудио поддржува 5.1.3 канали. Кога безжичните задни звучници се поврзани, 9.1.5 канали се поддржани.
  • Проверете ја поставката за аудио излез во менито Постаки на вашиот надворешен уред (пр. Blu-ray репродуктор или телевизор). Аудио излезот треба да е поставен на [Без шифрирање], [Бит-проток], [Автоматски], или [Премин]. За повеќе информации во врска со тоа како да го поставите излезот, погледнете го корисничкото упатствоп за надворешниот уред.
  • Користете сертифициран кабел со логото HDMI.