Wi-Fi звучник во вид на лента
Пред да пријавите неправилно работење на производот

Sound Bar Quick Guide

Решавање на проблемите

Ако се соочувате со следниве проблеми додека го користите производот, извршете неколку проверки, бидејќи тие може да не се неправилно работење.

Општи грешки

Проблем

Решение

Производот не работи правилно

 • Исклучете ги каблите за напојување и сите надворешни уреди како што е телевизор, сабвуфер или засилувач од производот, а потоа повторно вклучете ги.
 • По ресетирањето на производот, повторно поврзете го вашиот паметен телефон и Wi-Fi. ([Видете "Поврзување со паметен телефон преку Wi-Fi" на страница 24.) (Внимавајте бидејќи претходните поставки на производот може да се загубени.)

Напојувањето не се вклучува

 • Дали струјниот кабел е правилно ставен во штекерот?
 • Правилно поврзете го приклучокот за напојување со штекерот.

Нема звук

 • Дали јачината на звукот е ставена на минимум?
 • Притиснете го копчето Јачина на звук5750.png5762.png на далечинскиот управувач за да ја зголемите јачината на звук.
 • Ако користите надворешен уред како сет-топ-бокс, преносен уред или Bluetooth уред, прилагодете ја јачината на звук на надворешниот уред.
 • Дали е активирана функцијата за исклучување на звукот?
 • Ако на екранот за статус се појавува “MUTE”, вклучена е функцијата исклучување на звукот. Притиснете го копчето Исклучување звук5772.png за повторно да го пуштите звукот.
 • Дали е избрана точната функција на производот според поврзаниот надворешен уред?
 • Притиснете го копчето Функција5780.png да проверите дали сте ја избрале точната функција.

Сабвуферот не произведува звук

 • Дали производот е правилно поврзан на безжичниот сабвуфер?
 • Ако LED на задниот дел на безжичниот сабвуфер трепка зелено или е осветлено црвено, значи дека не е поврзан. Ако е воспоставено поврзување, ќе се појави зелено светло. Повторно поврзете го производот на безжичниот сабвуфер. ([ Видете "Поврзување на производот" на страница 6.)

Далечинскиот управувач не работи правилно

 • Кога користите далечински управувач, насочете го пред производот.
 • Користете го далечинскиот управувач во радиус од 7 метри од производот.
 • Заменете ги батериите со нови како што е потребно.

Функцијата Auto Power не работи.

 • Проверете го поврзувањето на надворешните уреди (пр. сет-топ-бокс, преносен уред, Bluetooth уред).

LG Sound Sync не работи.

 • Проверете дали вашиот телевизор поддржува LG Sound Sync.
 • Проверете дали телевизорот е правилно поврзан на производот преку оптички кабел.
 • Притиснете го копчето Поставки на далечинскиот управувач за ТВ да проверите дали е вклучена функцијата во [LG Sound Sync].

Јачината на звук на производот е слаба

 • Проверете го следново и според тоа сменете ги поставките.
 • Активирајте ја апликацијата LG Sound Bar, допрете го копчето Поставки11336.png на првиот екрам и сменете ја функцијата [DRC] на [Исклучено] во менито [Sound Settings].
 • Кога производот е поврзан на телевизорот, притиснете го копчето Поставки на далечинскиот управувач за ТВ, изберете го менито [Звучник] и сменете ја поставката [Излез на дигитален звук] од [PCM] во [АВТОМАТСКИ] или [БИТ-ПРОТОК].
 • Ако производот е поврзан на уред за репродукција како DVD-репродуктор или Blu-ray репродуктор на дискови, одете во менито Поставки на поврзаниот уред. Сменете ја поставката [Излез на дигитален звук] од [PCM] во [ПРИМАРЕН ПРЕМИН] или [БИТ-ПРОТОК]. Поставете го [DRC] на поврзаниот уред на [ИСКЛУЧЕНО].
 • Ако е вклучен Ноќен режим на производот, исклучете го со притискање на копчето Поставки5802.png и Лево/Десно и потоа Нагоре/Надолу.

Производот не успева да препознае УСБ-мемориски уред

 • Производот може не го поддржува форматот на датотека на УСБ-меморискиот уред. Форматирајте го УСБ-меморискиот уред и повторно поврзете го. Кога форматирате, погледнете ги форматите на УСБ-меморискиот уред поддржани од производот и изберете соодветен формат на датотека. ([ Видете "Поврзување на УСБ-мемориски уред" на страница 52.)

Bluetooth уредот не може да се спари

 • Притиснете го копчето Поставки на Bluetooth уредот и проверете дали е овозможена Bluetooth функцијата. Ако Bluetooth е овозможено, исклучете го па вклучете го и потоа обидете се повторно.
 • Отстранете ги сите пречки помеѓу производот и Bluetooth уредот.
 • Bluetooth спарување (поврзување) може да не работи правилно во зависност од типот на Bluetooth уред или опкружувањето.

Грешки при мрежно поврзување

Проблем

Решение

Производот не може да биде поврзан на LG Sound Bar апликацијата

 • Поврзувањето може да не е лесно кога го попречуваат други електрични апарати кои користат радиобранови, како микробранови печки и медицинска опрема. Инсталирајте го производот 1 м подалеку од други домашни апарати.
 • Исклучете го безжичниот пренасочувач и повторно вклучете го.
 • Проверете дали е вклучена функцијата Wi-Fi на вашиот паметен телефон. Можете да го проверите статусот на Wi-Fi врската во поставките на вашиот паметен телефон.
 • Проверете дали производот и паметниот телефон се на истата Wi-Fi мрежа.

Производот не е поврзан на Wi-Fi мрежа

 • Дали го исклучивте безжичниот пренасочувач и повторно го вклучивте?
 • Исклучете го производот и потоа повторно вклучете го.
 • Дали сте инсталирале нов безжичен пренасочувач?
 • Ќе треба повторно да ги конфигурирате мрежните поставки на производот. ([ Видете "Поврзување со паметен телефон преку Wi-Fi" на страница 24.)
 • Дали ги сменивте поставките на безжичниот рутер?
 • Ако лозинката на рутерот содржи некои специјални знаци (како на пример ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) или емотикони, soundbar-звучникот може да не е поврзан. Се препорачува да поставите лозинка користејќи комбинација од англиски букви и бројки.
 • Се препорачува да го поставите типот на безбедноста на безжичниот рутер на WPA2.
 • Исклучете го рутерот и приклучете го по 10 секунди. Потоа, обидете се да се поврзете по обновувањето на мрежата.
 • Промената на безжичниот канал на рутерот може да помогне во намалувањето на пречките во безжичното поврзување. (Еве како да го смените безжичниот канал на најчестите рутери. За точни детали, погледнете во упатството за употреба на вашиот рутер.)
 1. A Внесете ја IP адресата на својот паметен телефон, компјутер или MAC или користете ЦД со wizard за поставување за да се најавите на страницата за поставување на рутерот. Ова може да се направи само кога рутерот е поврзан на мрежата преку Wi-Fi или етернет кабел.
 2. B Најдете ја страницата за поставки за безжична мрежа и променете го безжичниот канал на вашата мрежа од 2,4 GHz / 5 GHz. Ако каналот „Автоматски“ е овозможен, оневозможете го и поставете одреден канал.
 • Ако каналот на рутерот е 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 • Ако каналот на рутерот е 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 1. C Зачувајте ги поставките и рестартирајте го безжичниот рутер.
 • Отстранете го кабелот за напојување од рутерот, почекајте 5 секунди и повторно поврзете го. Кога рутерот ќе биде целосно вклучен, обидете се повторно да го поврзете.

Грешки во апликација

Проблем

Решение

Апликацијата не работи правилно

 • Дали добивате грешка кога ја вклучувате апликацијата?
 • Проверете дали е вклучено напојувањето на уредот.
 • Проверете дали апликацијата што сакате да ја вклучите го поддржува оперативниот систем на вашиот паметен телефон. Може да ја посетите веб-страницата на производителот на апликацијата да ги потврдите поддржаните оперативни системи.
 • Проверете дали ја имате најновата верзија на апликацијата. Пребарајте ја апликацијата во Google Play или App Store и проверете дали се појавува копче Ажурирај веднаш до неа. Ако не е најновата верзија, допрете на копчето Ажурирај.
 • Ако грешката сè уште не е решена обидете се да се поврзете со друг паметен телефон со инсталирана апликација LG Sound Bar.

Проблеми при безжично поврзување

Проблем

Решение

Има радиоинтерференција

 • Инсталирајте ги производот и безжичниот сабвуфер колку што е можно поблиску еден до друг.
 • Не инсталирајте го производот на метален мебел.
 • Безжичната комуникација може да не работи правилно во области со слаб сигнал.

Bluetooth поврзувањето предизвикува неправилно работење или прави бучава

 • Дали слушате бучава или се соочувате со неправилно работење кога користите Bluetooth?
 • Не дозволувајте ниеден дел од вашето тело да контактира со примопредавателот на Bluetooth уредот или производот.
 • Не инсталирајте го Bluetooth уредот на ѕид или на изолирано место.
 • Отстранете ги сите пречки помеѓу производот и Bluetooth уредот.
 • Инсталирајте го Bluetooth уредот блиску до производот.
 • Кога Bluetooth уредот е предалеку од производот, Bluetooth може да се исклучи или може да се јави неправилно работење.
 • Инсталирајте го Bluetooth уредот 1 м подалеку од уреди кои користат иста фреквенција како производот, како безжични пренасочувачи, медицинска опрема и микробранови печки.

Исклучување Демо режим

Проблем

Решение

Далечинскиот управувач не работи

 • Дали текстот на екранот за статус останува непроменет, дури и ако го притискате копчето Функција5862.png неколку пати?
 • Дали го гледате само текстот “DEMO” на екранот за статус?
 • Може да е активиран демо режим на производот. Исклучете го кабелот за напојување на производот и повторно вклучете го.
 • Ако далечинскиот управувач уште не работи, притиснете го копчето Јачина на звук5873.png5884.png на производот и поставете го нивото на јачина на звук на 2, притиснете го и задржете го копчето Функција5896.png околу 5 секунди. Ако на екранот за статус се појави тековно избраната функција, значи дека демо режимот е исклучен.

Додаток