BOKS HORIZONTAL Wi-Fi
Shtojcë

Sound Bar Quick Guide

Specifikat

Të përgjithshme

Tensioni i nevojshëm

Shihni etiketën kryesore.

Konsumimi i energjisë

Shihni etiketën kryesore.

Gatishmëria e rrjetit: 2,0 W

Përmasat (gjerësi x lartësi x thellësi)

Rreth 1200,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (bashkë me këmbëzat)

Kufijtë e temperaturës gjatë punës

5 °C - 40 °C

Kufijtë e lagështirës gjatë punës

5 % - 60 % RH

Furnizimi i rrymës (USB)

5 V 0 500 mA

Frekuencat e disponueshme të marrjes së sinjalit digjital hyrës të audios

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

Formati i disponueshëm i sinjalit digjital hyrës të audios

Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, PCM

Sinjalet hyrëse/sinjalet dalëse

OPTICAL IN

3,0 V (p-p), (terminali i lidhjes optike për audion) × 1

HDMI IN (1) / HDMI IN (2)

19-kunjsh (terminal lidhjeje i tipit “A”, HDMI™) × 2

HDMI d TV (eARC / ARC)

19-kunjsh (terminal lidhjeje i tipit “A”, HDMI™) × 1

Për burimet 4K të aplikuara me HDCP 2.3, lejohet rezolucioni 4K (i mbështetur 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Amplifikatori (dalje sinjali “RMS”)

Totali

810 W RMS

Përpara

45 W RMS×2 (impedanca: 4 Ω, THD 10%)

Në qendër

40 W RMS (impedanca: 4 Ω, THD 10%)

Tinguj rrethues (anësorë)

45 W RMS×2 (impedanca: 4 Ω, THD 10%)

Lart

45 W RMS×2 (impedanca: 4 Ω, THD 10%)

I sipërmi në qendër

40 W RMS (impedanca: 4 Ω, THD 10 %)

I pasmë

40 W RMS×2 (impedanca: 4 Ω, THD 10 %)

Tinguj rrethues të pasmë (anësorë)

40 W RMS×2 (impedanca: 4 Ω, THD 10 %)

I pasmë i sipërm

40 W RMS×2 (impedanca: 4 Ω, THD 10 %)

Nënvuferi

220 W RMS (impedanca: 3 Ω, THD 10%)

Nënvuferi me valë

Tensioni i nevojshëm

Shihni etiketën kryesore në nënvuferin me valë.

Konsumimi i energjisë

Shihni etiketën kryesore në nënvuferin me valë.

Tipi

Altoparlant me 1 funksion

Impedanca

3 Ω

Vlera e fuqisë

220 W RMS

Fuqia maksimale

440 W RMS

Përmasat (gjerësi x lartësi x thellësi)

Rreth 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm

Sistemi

LAN me valë (antenë interneti)

I përputhshëm me rrjetet me valë “802.11a/b/g/n”

Altoparlantë pa tela të pasme (çdo)

Tensioni i nevojshëm

Shikoni etiketën kryesore në altoparlantët e pasëm të rrjetit pa tel.

Konsumimi i energjisë

Shikoni etiketën kryesore në altoparlantët e pasëm të rrjetit pa tel.

Tipi

 • Boksi i pasmë: Altoparlant me 1 funksion
 • Altoparlant (anësor) i pasmë për tinguj rrethues: Altoparlant me 1 funksion
 • Altoparlant i sipërm: Altoparlant me 1 funksion

Impedanca

 • Boksi i pasmë: 4 Ω
 • Altoparlant (anësor) i pasmë për tinguj rrethues: 4 Ω
 • Altoparlant i sipërm: 4 Ω

Fuqia e rrymës hyrëse

 • Boksi i pasmë: 40 W RMS
 • Altoparlant (anësor) i pasmë për tinguj rrethues: 40 W RMS
 • Altoparlant i sipërm: 40 W RMS

Rryma maksimale hyrëse

 • Boksi i pasmë: 80 W RMS
 • Altoparlant (anësor) i pasmë për tinguj rrethues: 80 W RMS
 • Altoparlant i sipërm: 80 W RMS

Përmasat (gjerësi x lartësi x thellësi)

Rreth 159,0 mm x 223,0 mm x 142,0 mm